Cylchlythyr 118 – Tachwedd 2020

For the living: A new November newsletter.

Today is All Souls, The Day of the Dead: an appropriate time to remember the people and pets buried in the wood over the last 15 years. The first person to take up residence, in 2005, was my father, Billy Melville. It would have been his 107th birthday today but he didn’t want to stick around, 14 years without my mother was already too long… (more…)

Cylchlythyr 117 – Hydref 2020

Such lovely colours!

As the nights lengthen and the days grow colder, the glorious colours of autumn appear in the world. I’m writing this newsletter just over a week after the autumn equinox, but already the change has been traumatic. I’ve started lighting my fire in the evenings, a good stock of logs from the world keeping me warm. We have plenty of well dried wood in our logpiles for everybody who can collect it, all we ask for in return is a small donation to the charity. (more…)

Cylchlythyr 116 – Gorffennaf 2020

High summer in the wood – Today’s report from Boduan Sanctuary Wood.

People, you’re allowed to vist the wood at last! The five mile travel limit has been lifted and visitors can come back to Pen Llyn. Our gates are open as usual; all are now welcome.

Enjoy! (more…)

COVID-19: Polisi Diogelwch yng Ngwarchodfa Boduan

Er mwyn diogelu ymwelwyr ac aelodau o’n staff yn y Goedwig Dragwyddol, mae’r mesurau diogelwch canlynol yn dod i rym ar unwaith.

Peidiwch ag ymweld â’r goedwig os ydych chi neu aelod o’ch teulu yn dangos unrhyw un o symptomau’r firus, neu’n teimlo’n wael. Dylai pob aelod o’ch cartref hunan-ynysu a chadw draw o’r goedwig am gyfnod o 7 i 14 diwrnod dan yr amgylchiadau uchod.

Os ydych yn ymweld â’r goedwig, sicrhewch fod o leiaf dwy fedr rhyngddoch chi a phawb arall sydd ddim yn aelod o’ch cartref.

Gwisgwch fenyg neu golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr poeth neu hylif diheintio dwylo ag alcohol ar ôl i chi gyffwrdd y giât neu ddrws y toiled.

Peidiwch â defnyddio’r toiled os nad yw’n hollol angenrheidiol, ond os oes raid, golchwch eich dwylo neu ddefnyddio diheintydd alcohol cyn ac ar ôl defnyddio’r toiled.

Pan yn parcio, cadwch o leiaf 2.5 metr rhwng y ceir a pheidiwch â rhannu car efo unrhyw un sydd ddim o’ch cartref chi.

Gall y maes parcio gymryd 8 car ar unrhyw un achlysur. Pan fydd claddedigaeth, bydd 2 neu 3 gofod yn cael ei gymryd gan ein staff a’r hers, felly cyfyngir nifer y gofidwyr i 6 car, gan gofio na ddylid rhannu car gyda phobol o’r tu allan i’ch cartref.

Ar bob achlysur dylid dilyn cyfarwyddiadau/canllawiau’r llywodraeth.

Mae’r rheolau hyn yn angenrheidiol er mwyn arbed lledaenu’r firus C19, a gallant gael eu haddasu fel bo’r angen yn dilyn argymhellion y llywodraeth.

Cylchlythyr 112 – Tachwedd 2019

This autumn is spectacular! Yes, the recent weather may have been dire but the colours are glorious. The beeches are particularly lovely this year, all tawny and gold. And there’s so much fruit, so many fungi, so many nuts – I’ve never known an autumn like it.
(more…)

Dysgu Adnabod Ffynfau

Lleoliad Gwarchodfa Boduan
Dyddiad Sadwrn 7th Medi
Amser 2 o’r gloch ymlaen

A yaw’s wenwynig neu’n ddiogel a blasus? Dargafyddwch gyda’r arbenigwr ffwng Charles Aron.