Cyfarfod Cyhoeddus – 29 Medi 2023

Rydym yn eich gwahodd i ddod i Gyfarfod Cyhoeddus yn Canolfan Hen Ysgol Bodorgan, Ynys Môn LL62 5AB ar Noswaith Gwener 29 Medi am 7 o’r gloch. Hoffai’r Ymddiriedolaeth Goedwig Dragwyddol rannu ei syniadau am greu tir claddu naturiol ar Ynys Môn. Byddai’n rhan o goedtir a rhan o blodau gwyllt, sy’n agored i bawb.
Dewch i sgwrsio dros de a bisgedi.

Cyfarfod Cyhoeddus Bodorgan 29 Medi 2023