Claddedigaethau

Dewis Llain

Gallwch gysylltu â ni er mwyn dewis llain ar gyfer eich hunan yn y dyfodol, neu ar gyfer câr sydd newydd farw.  Ffoniwch ni i drefnu amser a dyddiad i’n cyfarfod yn y goediwg er mwyn i chi allu cerdded drwyddi a dewis llain.

Pwy all gael eu claddu?

Rydym yn claddu pobl, anifeiliaid anwes a llwch.

Gall person* gael ei gladdu mewn arch, amdo neu pod. Rhaid i arch fod yn bydradwy, a gellir dewis rhwng cardfwrdd, gwiail, morhesg, bambŵ neu bren heb ei farneisio.

Gellir un ai gladdu llwch o’r amlosgfa, neu ei wasgaru ar lain.

*Ni allwn dderbyn cyrff sydd wedi eu pêr-eneinio.

Dyma enwau rhai o gyflenwyr eirch i chi gael gweld beth sydd ar gael.  Fel arfer, yr ymgymerwr fydd yn cael yr arch, ond gallwch ddweud wrtho eich dymuniad.

www.eco-coffin.co.uk
www.wickerwillowcoffins.co.uk
www.greenfieldcreations.co.uk
www.bellacouche.com
www.creativecoffins.com
cardboardcoffincompany.com

Costau

Ymwelwch â’n tudalen Costau ar gyfer manylion am ein gwasanaethau, rhestr prisiau a’n cynllun Talu’n Awr, Marw’n Hwyrach.

Ein dyletswydd ni

Gwnawn bopeth sy’n angenrheidiol o’r funud mae’r corff yn cyrraedd y goedwig.  Ymwelwch â’n tudalen Ein dyletswydd ni.

Beth allwch chi ei wneud

Am wybodaeth ynglŷn â’r hyn y dylech chi ei wneud, ymwelwch â’n tudalen Eich dyletswydd chi.