Nadolig Llawen – Cylchlythyr 134 – Rhagfyr 2022

Mae’n amser dathlu! Croeso i’r haul sy’n dychwelyd! O ddydd Mercher ymlaen mae’r dyddiau’n mynd yn hirach! Mae’r adar wedi dechrau canu eto, mae’r dryw bach – Brenin y Gaeaf, yn ôl llên gwerin – i’w weld yn hercian i mewn ac allan o bentyrrau o foncyffion, a’r robin goch mor niferus, siriol a chyfeillgar ag erioed.

(more…)

Hydref yn yr Goedwig – Cylchlythyr 133 – Hydref 2022

‘Rwyf bob tro’n teimlo braidd yn drist ar Gyhydnos yr Hydref; trist y bydd y nosweithiau’n hir am chwe mis cyfan; trist nad yw’r heulwen a welwn yn dod a’r cynhesrwydd yr oeddem wedi’i fwynhau. Ond mae yna fuddion, yn enwedig yr hydref hwn, sy’n gyfnod cyffrous iawn i Coedwig Boduan.

(more…)

Haf yn y Goedwig – Cylchlythyr 132 – Awst 2022

Mae hi wedi bod mor sych yn y coed yr haf hwn, mae’r ddaear fel concrit o dan yr uwchbridd tywyll cyfoethog. Dwi erioed wedi gweld y nant mor isel. Ond o leiaf mae gennym ni nant ac mae’n dal i redeg, felly mae gennym ni ddwr. Ac mae’n rhaid bod dwr yn y ddaear, oherwydd mae’r coed, y rhedyn a’r mieri yn parhau i fod mor ogoneddus o wyrdd, gan amsugno’r heulwen. (more…)

Gwanwyn yn y Goedwig – Cylchlythyr 131 – Mawrth 2022

Roedd mis Mawrth yn fis euraidd. Heulwen euraidd – torri record, yn ol y Swyddfa Dywydd – cennin pedr euraidd, llym y llygad, dant llew, briallu – wel, mwy o lemwn nag aur ond siawns na fyddwch chi’n caniatau ychydig o drwydded farddonol? (more…)

Croeso i gylchlythr cyntaf 2022 – Cylchlythyr 130 – Ionawr 2022

Croeso i gylchlythr cyntaf 2022! Mae Ionawr bron ar ben a ‘rwyf mor hapus i weld arwyddion o’r gwanwyn o’r diwedd! Mae’n cynyddu’n raddol o hyn ymlaen: bydd dail ifanc ffres y gwyddfid yn cysylltu â dail baban y ddraenen wen a’r rhosyn, yna bydd helyg a cheirios, ac ymlaen maen’n mynd, y goedwig yn troi’n wyrdd yn raddol wrth i’r dyddiau ymestyn. Mae cynffonau’r wyn cyntaf eisoes wedi ymddangos ar yr helyg a byddwn yn gweld rhagor yn fuan. (more…)

Calan Gaeaf yn y Coed – Cylchlythyr 128 – Hydref 2021

It seems appropriate that I should devote this newsletter to ghoulies and ghosties. Hallowe’en is next Sunday and the mosses are dripping in anticipation. Everything is damp. Yellow slime mould is running riot. Under the brambles, the red and white Amanitas are out in force, capturing the imagination. (more…)

Hydref yn y Coed – Cylchlythyr 127 – Medi 2021

It’s beautiful!  Clouds of butterflies dancing in the sunshine. On warm September days, the wood smells delicious. I struggle to describe the rich and complex aroma in a way that would be meaningful to those who are unable to visit; it’s a mixture of fruit and fungi, trees and damp earth; it reminds me of Christmas cake, but with a bit of a citrus tang to it. (more…)