Cyfarfod Cyhoeddus – 29 Medi 2023

Rydym yn eich gwahodd i ddod i Gyfarfod Cyhoeddus yn Canolfan Hen Ysgol Bodorgan, Ynys Môn LL62 5AB ar Noswaith Gwener 29 Medi am 7 o’r gloch. Hoffai’r Ymddiriedolaeth Goedwig Dragwyddol rannu ei syniadau am greu tir claddu naturiol ar Ynys Môn. Byddai’n rhan o goedtir a rhan o blodau gwyllt, sy’n agored i bawb.
Dewch i sgwrsio dros de a bisgedi.

(more…)

Chwilio Am Safle Ar Ynys Môn I Greu Mynwent Newydd

Rydym yn elusen gyda chenhadaeth i greu mwy o diroedd claddu mewn coetir. Allwch chi ein helpu i wneud hyn? Ydych chi’n berchen ar unrhyw dir ar Ynys Môn? A wyddoch chi am unrhyw leiniau bach o dir ar werth yno? (tua 2 erw) – gyda mynediad ffordd da? Rydym wedi edrych yn ofalus ar un safle posibl, ond mae’n ddrud iawn. Er mwyn cadw ein costau i lawr rydym yn dal i edrych.

(more…)

Medi 2023 – Cylchlythyr 137

Dwi mor falch ei fod wedi bod yn bwrw glaw! ‘Roedd y ffyngau bron â diflannu ar ôl y tywydd poeth diweddar ac ‘roeddwn yn poeni na fyddai dim i’w ddarganfod dydd Sul nesaf, pan fydd Charles Aron y dod i’r coed i’n dysgu amdanynt.

(more…)

Y Goedwig Dragwyddol yn yr Eisteddfod 5-12fed Awst

Mae’n amser Eisteddfod, a fydd hi byth mor agos at ein tir claddu a hyn eto! Ydach chi’n ddysgwr Cymraeg, neu’n siaradwr, ac yn medru helpu ni i rhedeg stondin ar y maes? Neu helpu ar ein safle i rhoi taflenni allan? Unrhyw amser rhwng 5ed a 12fed o Awst.

Dewch i gefnogi’r goedwig yr ydych yn ei garu! Gyrrwch neges yma, neu ffoniwch ein swyddfa – 01758 612006 DIOLCH!

Boduan Canol Haf – Cylchlythyr 136 – Haf 2023

Wannwl! Mae hi wedi bod yn boeth! Yr wythnos ddiweddaf, unwaith eto, cyhoeddwyd Porthmadog (15 milltir o’r coed) fel y lle poethaf ym Mhrydain. Ond mae gennym yr ateb: mynd am dro yn y goedwig. Os ydych chi’n rhy bell o Foduan i gerdded yn ein coedwig hyfryd, ewch o hyd i un arall – oherwydd mae’r tymheredd mewn coetir yn sylweddol is nag ydyw ar dir cyfagos sydd heb coed.

(more…)

Cyfarfod Cyhoeddus – 12 Mehefin 2023

Rydym yn eich gwahodd i ddod i Gyfarfod Cyhoeddus yn Neuadd St Cyngar, Llangefni LL77 7EB ar Nos Lun 12 Mehefin am 7pm. Hoffai’r Ymddiriedolaeth Goedwig Dragwyddol rannu ei syniadau am greu tir claddu naturiol ar Ynys Môn. Byddai’n rhan o goedtir a rhan o blodau gwyllt, sy’n agored i bawb. Dewch i sgwrsio dros de a bisgedi! (more…)

Mae’r nosweithiau’n mynd yn fyrrach – Cylchlythyr 135 – Gwanwyn 2023

Mae’n Wanwyn! Mae’r nosweithiau’n mynd yn fyrrach a’r haul yn codi’n uwch yn yr awyr bob dydd, gan oleuo lleoedd sydd wedi bod dan gysgod am y chwe mis diwethaf, gan ddod a golau a bywyd a llawenydd. Nid yw mis Mawrth yn mynd allan fel oen ond nid oes gan y gwynt sy’n chwythu trwy’r coed ddannedd rhewllyd mwyach. Neu ddim heddiw o leiaf!

(more…)

Nadolig Llawen – Cylchlythyr 134 – Rhagfyr 2022

Mae’n amser dathlu! Croeso i’r haul sy’n dychwelyd! O ddydd Mercher ymlaen mae’r dyddiau’n mynd yn hirach! Mae’r adar wedi dechrau canu eto, mae’r dryw bach – Brenin y Gaeaf, yn ôl llên gwerin – i’w weld yn hercian i mewn ac allan o bentyrrau o foncyffion, a’r robin goch mor niferus, siriol a chyfeillgar ag erioed.

(more…)