COVID-19: Polisi Diogelwch yng Ngwarchodfa Boduan

Er mwyn diogelu ymwelwyr ac aelodau o’n staff yn y Goedwig Dragwyddol, mae’r mesurau diogelwch canlynol yn dod i rym ar unwaith.

Peidiwch ag ymweld â’r goedwig os ydych chi neu aelod o’ch teulu yn dangos unrhyw un o symptomau’r firus, neu’n teimlo’n wael. Dylai pob aelod o’ch cartref hunan-ynysu a chadw draw o’r goedwig am gyfnod o 7 i 14 diwrnod dan yr amgylchiadau uchod.

Os ydych yn ymweld â’r goedwig, sicrhewch fod o leiaf dwy fedr rhyngddoch chi a phawb arall sydd ddim yn aelod o’ch cartref.

Gwisgwch fenyg neu golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr poeth neu hylif diheintio dwylo ag alcohol ar ôl i chi gyffwrdd y giât neu ddrws y toiled.

Peidiwch â defnyddio’r toiled os nad yw’n hollol angenrheidiol, ond os oes raid, golchwch eich dwylo neu ddefnyddio diheintydd alcohol cyn ac ar ôl defnyddio’r toiled.

Pan yn parcio, cadwch o leiaf 2.5 metr rhwng y ceir a pheidiwch â rhannu car efo unrhyw un sydd ddim o’ch cartref chi.

Gall y maes parcio gymryd 8 car ar unrhyw un achlysur. Pan fydd claddedigaeth, bydd 2 neu 3 gofod yn cael ei gymryd gan ein staff a’r hers, felly cyfyngir nifer y gofidwyr i 6 car, gan gofio na ddylid rhannu car gyda phobol o’r tu allan i’ch cartref.

Ar bob achlysur dylid dilyn cyfarwyddiadau/canllawiau’r llywodraeth.

Mae’r rheolau hyn yn angenrheidiol er mwyn arbed lledaenu’r firus C19, a gallant gael eu haddasu fel bo’r angen yn dilyn argymhellion y llywodraeth.

Cylchlythyr 112 – Tachwedd 2019

This autumn is spectacular! Yes, the recent weather may have been dire but the colours are glorious. The beeches are particularly lovely this year, all tawny and gold. And there’s so much fruit, so many fungi, so many nuts – I’ve never known an autumn like it.
(more…)

Dysgu Adnabod Ffynfau

Lleoliad Gwarchodfa Boduan
Dyddiad Sadwrn 7th Medi
Amser 2 o’r gloch ymlaen

A yaw’s wenwynig neu’n ddiogel a blasus? Dargafyddwch gyda’r arbenigwr ffwng Charles Aron.

Kate Humble yng Ngwarchodfa Coed Boduan

Mae gennym ni ddyddiad! Treuliodd Kate Humble a’i thîm cynhyrchu ddeuddydd yng Ngwarchodfa Coed Boduan yn ystod yr hydref diwethaf. Gwyliwch y rhaglen a wnaethant ddydd Gwener Awst 23ain am 7.30 ar BBC1 Cymru. Gwylio amser brig! Neu daliwch i fyny ar BBC iPlayer yn fuan ar ôl ei ddarlledu.