Beth allwch chi ei wneud

Y Gladdedigaeth

Bydd angen i chi drefnu gofal o’r corff cyn yr angladd, trefnu’r arch, y gwasanaeth a’r gerddoriaeth.  Rydym yn hapus i’ch cynorthwyo, a bydd yr ymgymerwr angladdau (os bydd un gennych) yn gofalu am faint bynnag o’r trefniadau â ddymunwch.

Gall yr ymadawedig gyrraedd mewn unrhyw gerbyd – nid o angenrheidrwydd hers, rydym wedi cael fan gwersylla cyn heddiw, yn ogystal â threlar defaid!  Mae gennym elor o bren a gwiail i gario’r arch drwy’r goedwig.

Mae dewis sut i gynnal y seremoni yn hollol agored i chwi.  Gellir cynnal pob mathau o seremonïau o dan dredfn unrhyw grefydd, neu heb unrhyw seremoni o gwbl.  Eto, chi sydd i ddewis.   Rydym wedi cael claddedigaethau Cristnogol (Anglicanaidd, Catholig ac Anghudffurfiol), Bahai’i, Bwdaidd a Derwyddon/Paganaidd, yn ogystal â moliant di-grefydd (Dyneiddiol).  Nid oes cyfyngu ar yr amser y peru’r gladdedigaeth. Yn aml, mae’r diwrnod yn mynd yn rhwyddach pan mae’r moliannau yn cael eu harwain gan fawrygwr, a gallwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r person addas i chi.  Gweler ein tudalen Cysylltiadau Defnyddiol.

Pe dymunech hynny, gallwn wneud y cyfan sy’n angenrheidiol ar gyfer y gladdedigaeth o’r amser mae’r corff yn cyrraedd y goedwig. Bydd y bedd yn barod ac wedi ei addurno, rydym yn goruwchwylio’r claddu ac yn adfer y llain wedi cau’r bedd.

Rhaid i bopeth sy’n cael ei gladdu, gan gynnwys yr arch a’r dillad a wisgir gan yr ymadawedig, fod yn bydradwy.  Mae arch o gardfwrdd yn addas, neu un o wiail, morhesg neu bren plaen heb ei farneisio (ond nid MDF!) neu gellir dewis amdo o wlân neu unrhyw ddefnydd naturiol arall.

Mae rhwydd hynt i alarwyr sy’n awyddus i lenwi’r bedd eu hunain wneud hynny.

Rydym yn caniatàu blodau a thorchau, ond gofynnwn i chwi dynnu unrhyw bapurau plastig sydd o’u cwmpas.

 

Wedi’r Gladdedigaeth

Rydym yn caniatàu plannu blodau gwyllt ar y bedd, ac mae gennym feithrinfa lle gellir dewis rhai addas.

Byddwn yn codi unrhyw blanhigyn sydd wedi dod o ganolfan arddio a siopau, gan nad ydynt yn frodorol gan amlaf.  Gellir cael clychau’r gog o’r goedwig: ni ddylid dod â rhai o’r tu allan.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gosod beddfaen o lechen wedi ei hargraffu a gallwch brynu llechi addas gennym: gweler Galeri o gofebion.

Ni ddylid gosod bedd faeni o blastig neu o fetel.  Byddwn yn tynnu unrhyw beth y cysidrwn yn anaddas oddi ar y bedd.