Yr hyn y byddwn ni’n ei wneud

Gwnawn bopeth sy’n angenrheidiol, rydym yn paratoi’r bedd, yn arolygu’r gladdedigaeth ac yn adfer y llain ar ôl hynny.

Mae ein lleiniau yn helaeth ac fe gewch fap yn dangos lleoliad y llain.  Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol yw perchnogion y goedwig, ac ni all fyth gael ei glirio o goed na’i ail-werthu.   Mae hyn yn ysgrifenedig yng nghofnodion y Gofrestrfa Tir.  Bydd yn parhau’n dawel a phrydferth cyhyd â ffyniant y coed.

Gellir archebu lleiniau mwy, gellir trefnu llain ymlaen llaw, ac os oes gennych anifeiliaid anwes, gellir eu claddu hwythau yno hefyd.  Mae yma hefyd lain y babanod.

Nid ydym yn ymgymerwyr angladdau.  Os mai chi sydd yn trefnu’r gladdedigaeth, gallwch ein ffonio ac fe allwn eich helpu un ai i gysylltu ag ymgymerwr addas neu eich cynorthwyo i drefnu’r angladd eich hunan.  Os ydych eisoes mewn trafodaeth ag ymgymerwr, gofynnwch iddo/iddi gysylltu â ni.