Lleoliad

Coed Frochas yw’r enw a roddir ar ein coedlan ar rai mapiau. Mae’n goedwig sgwâr, a gallwch ei darganfod ar gyfeirnod map SH 331392.

Sut i gyrraedd Coedwig Warchodol Boduan:

O’r Ffôr (ar yr A499, rhyw 4 milltir i’r gogledd-ddwyrain o Bwllheli) cymerwch y B4354 tuag at Nefyn. Mae’r adwy i’r goedwig ar ochr ogleddol y B4354, rhyw 5 milltir i’r gorllewin o’r Ffôr ac 1.3 milltir i’r dwyrain o gyffordd y B4354 a’r A497 (Pwllheli-Nefyn). Mae lle hwylus i barcio oddi ar y ffordd fawr yn y fynedfa.

Gweler y Map Google