Y Goedwig

Mynd am Dro

Dewch am dro gyda ni

Gwirfoddolwyr

Ymunwch â ni yn y goedwig ar brynhawniau Sul olaf bob mis yn y coed, pan fydd gwirfoddolwyr yma yn y goedwig.

Arwyddion y Llwybrau

Erbyn hyn, mae arwyddion ar ein llwybrau i helpu pobl grwydro’r goedwig, ac mae’n ei gwneud yn haws inni eu cyfeirio at feddi penodol.

Mae symbol planhigyn yn perthyn i bob llwybr, a phob un wedi’i gynrychioli gan liw arbennig:

  • Clychau’r gog: glas tywyll
  • Criafolen: coch
  • Cennin Pedr: melyn
  • Rhosyn gwyllt: pinc
  • Eirlys: glas-wyn
  • Pisgwydden: gwyrdd golau
  • Fioled: piws
  • Celynnen: gwyrdd tywyll
  • Tylluan: brown
  • Nant: glas golau (ddim yn addas ar gyfer cadeiriau olwynion)
Each path in Boduan Sanctuary Wood is labeled with a colour and marked with a sign