Mae’r coed ar gau. Mae’r Llywodraeth wedi gorchymyn cau pob safle claddu i ymwelwyr, heblaw am gladdedigaethau. Rydym yn parhau i gynnal claddedigaethau yn Boduan, ond mae mesurau diogelwch pwysig yn eu lle i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-19.

COVID-19: Polisi Diogelwch yng Ngwarchodfa Boduan

Claddedigaethau Naturiol

 

Mae ein coedwig dawel a heddychlon yn safle ar gyfer angladdau, claddedigaethau a choffadwriaethau.

 

Sut mae’n gweithioGaleri