Ein Cyllidwyr a’n Cefnogwyr

Ein diolch i’n cefnogwyr, heb eich cefnogaeth chi, ni fyddem yn bodoli.

Diolch i’n hymddiriedolwyr sy’n ymddeol:

Bill Pywell (Billy Bodger), John Willott a David Atkinson.

Diolch i’n cyllidwyr:

Medrwn Môn, The Gwendoline and Margaret Davies Charity, The Chapman Trust a Cronfa’r Degwm.

Diolch i Jan Parker a Shelagh Houghrahane am eu cymorth a’u cyngor gyda chodi arian, a roddwyd yn rhad ac am ddim.

Also, to a very helpful Alys Lloyd Jones at Cyngor Gwynedd and Derlwyn Hughes at Medrwn Môn about applying for funding.

Diolch i’r gweithwyr:

 • Julia Everitt – yn mynd uwchlaw a thu hwnt
 • Liam, Mark a John yn y coedwig – yn mynd uwchlaw a thu hwnt

Ac i’r gwirfoddolwyr:

 • Anne Henry – trefnu ein cyfarfodydd yn Neuadd Bentref Prenteg
 • Gwen Griffiths a Bet Huws – cyfieithiadau am ddim
 • Meical Jones and Rob – ffilmio a lluniau o Parti Mawr di-dâl
 • Mark Cavanagh – dylunio logo am ddim
 • Leah Green – gwaith celf a décor yn y parti, y Goeden Roi, dail euraidd, a baneri croeso.
 • Terry Thomas sydd wedi ein helpu ni i ddod o hyd i fannau claddu newydd posib
 • Kristoffer Hughes “Maggi Noggi”
 • Dr Margaret Wood (yn flaenorol o Geo Môn a hen athrawes daearyddiaeth hoffus Berni) am ei diddordeb a’i chyngor daearegol
 • Phil Price, Tremadog – cymorth TG, yn aml yn cael ei roi am ddim i ni
 • Dafydd Cadwaladr Bethesda Timber Yard  a Lewis Jones Nefyn am gyngor am y tŷ crwn
 • Frederick Luckman am ddyluniadau a chostau’r tŷ crwn arfaethedig
 • Gareth Rennie yn Hafod Planning am gyngorGareth Thomas yn Bob Parry am fwy o gyngor cynllunio
 • Chris yn Gardencraft Tremadog am help i gynllunio ein gofod cymunedol/swyddfa newydd ym Moduan
 • Rob Hughes a Mike Williams o Cwmpas (Busnes Cymdeithasol Cymru) David Waterfall am arweiniad gyda’n safleoedd ym Moduan a chynlluniau ar gyfer Ynys Môn.
 • Jim yng Ngwasg Eryri am y llun syfrdanol o’r safle newydd
 • Am wobrau raffl – Jolene, Pete a staff Babi Pur, Stuart Ferris yn Tyddyn Sachau, Plas Weunydd Hotel (Michael), Leah Green, Tricia Newey, Helen Liddle, Dwyfor Coffi, Cwrw Llyn, Jean Napier, David Beasley