Category: Digwyddiadau

Gwneud Torch – 13th Rhagfyr 2023

Coedwig Boduan Dydd Mercher 13 Rhagfyr 11am-2pm Ymunwch â ni yng nghoediwg Boduan. Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd. Lleoliad | Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth | Cyfrannu

Cyfarfod Cyhoeddus – 29 Medi 2023

Rydym yn eich gwahodd i ddod i Gyfarfod Cyhoeddus yn Canolfan Hen Ysgol Bodorgan, Ynys Môn LL62 5AB ar Noswaith Gwener 29 Medi am 7 o’r gloch. Hoffai’r Ymddiriedolaeth Goedwig Dragwyddol rannu ei syniadau am greu tir claddu naturiol ar Ynys Môn. Byddai’n rhan o goedtir a rhan o blodau gwyllt, sy’n agored i bawb…. Read more »

Dysgu adnabod ffyngau – 17 Medi 2023

Gwarchodfa Boduan dydd Sul Medi 17eg 2 o’r gloch ymlaen A yw’n wenwynig neu’n ddiogel a blasus? Dargafyddwch gyda’r arbenigwr ffwng Charles Aron.

Y Goedwig Dragwyddol yn yr Eisteddfod 5-12fed Awst

Mae’n amser Eisteddfod, a fydd hi byth mor agos at ein tir claddu a hyn eto! Ydach chi’n ddysgwr Cymraeg, neu’n siaradwr, ac yn medru helpu ni i rhedeg stondin ar y maes? Neu helpu ar ein safle i rhoi taflenni allan? Unrhyw amser rhwng 5ed a 12fed o Awst. Dewch i gefnogi’r goedwig yr… Read more »

Cyfarfod Cyhoeddus – 12 Mehefin 2023

Rydym yn eich gwahodd i ddod i Gyfarfod Cyhoeddus yn Neuadd St Cyngar, Llangefni LL77 7EB ar Nos Lun 12 Mehefin am 7pm. Hoffai’r Ymddiriedolaeth Goedwig Dragwyddol rannu ei syniadau am greu tir claddu naturiol ar Ynys Môn. Byddai’n rhan o goedtir a rhan o blodau gwyllt, sy’n agored i bawb. Dewch i sgwrsio dros… Read more »

Parti yn y Goedwig – 22 Hydref 2022

Ymunwch a ni – parti yn y goedwig – Dydd Sadwrn 22 Hydref 2022 11yb to 4yp. It would be great to see you there! Please get in touch if you can help in any way, or just come along and enjoy the party. Car-sharing advised.

Dysgu Adnabod Ffynfau

Lleoliad Gwarchodfa Boduan Dyddiad Sadwrn 7th Medi Amser 2 o’r gloch ymlaen A yaw’s wenwynig neu’n ddiogel a blasus? Dargafyddwch gyda’r arbenigwr ffwng Charles Aron.

Gweithdy: Dysgu Adnabod Rhedyn

Sesiwn gyfeillgar ac anffurfiol dan David Hall a’i drefnu gan The Beautiful Burial Ground Project.