Parti yn y Goedwig – 22 Hydref 2022

Ymunwch a ni – parti yn y goedwig – Dydd Sadwrn 22 Hydref 2022 11yb to 4yp. It would be great to see you there! Please get in touch if you can help in any way, or just come along and enjoy the party. Car-sharing advised.

Dathlu 17 mlynedd o’r Fynwent Goedwig Dragwyddol

  • Croesawu KATE HUMBLE fel ein NODDWRAIG
  • Cerddoriaeth Fyw – Babelfish, Dewi Pws a’i Ffindiau
  • Taith Gerdded efo Rhys Mwyn
  • Dewch â Chacen – teisen cystadleuaeth
  • Helfa Drysor
  • Arddangosiad Gwaith Pren Gwyrdd
  • Bwyd 1-2 yp

RHODD MYNEDIAD £5 o leiaf os gwelwch yn dda, plant am ddim

Ffoniwch 01758 612006 am fwy o fanylion.

https://www.facebook.com/Claddfagoedwigol.WoodlandburialsWales