Category: Cylchlythyr

Mae’n Wanwyn – Cylchlythyr 140

Mae Cydhydnos y Gwanwyn wedi cyrraedd ac wrth i mi ysgrifennu, mae hyd y dydd a’r nos yn gyfartal. Yfory bydd y dydd yn hirach na’r nos ac mae’r pren yn deffro’n gyflym. Efallai y bydd yn teimlo’n oer ond mae’r haul yn dod â gobaith a llawenydd.

Heuldro Hapus – Cylchlythyr 139

Ar ddyddiau disglair Rhagfyr, mae’r goedwig yn lle hyfryd i dreulio amser. Pan fo’r coed yn foel, mae’r haul yn goleuo lliwiau bywiog y rhedyn, mwsoglau a’r dail syrthiedig. Sylwn ar y gwrthgyferbyniad rhwng cennau gwelw a smotiau llachar o ffyngau ar frigau sydd wedi syrthio yn erbyn y tir llaith tywyll.

Tachwedd yn y Coedwig – Cylchlythyr 138

Mae blynyddoedd ers i mi gerdded drwy’r coed gyda’r nos. Ar Noson Tân Gwyllt roedd yn dawel ar wahân i sŵn adar, ni allech ei alw’n gân. Cigfrain, efallai? Rydyn ni wedi eu gweld yn hedfan yn ystod y dydd. Safai coed di-ddail yn llonydd, Sgerbydau duon tal dan awyr serennog; roedd yn ymddangos mai’r… Read more »

Medi 2023 – Cylchlythyr 137

Dwi mor falch ei fod wedi bod yn bwrw glaw! ‘Roedd y ffyngau bron â diflannu ar ôl y tywydd poeth diweddar ac ‘roeddwn yn poeni na fyddai dim i’w ddarganfod dydd Sul nesaf, pan fydd Charles Aron y dod i’r coed i’n dysgu amdanynt.

Y Goedwig Dragwyddol yn yr Eisteddfod 5-12fed Awst

Mae’n amser Eisteddfod, a fydd hi byth mor agos at ein tir claddu a hyn eto! Ydach chi’n ddysgwr Cymraeg, neu’n siaradwr, ac yn medru helpu ni i rhedeg stondin ar y maes? Neu helpu ar ein safle i rhoi taflenni allan? Unrhyw amser rhwng 5ed a 12fed o Awst. Dewch i gefnogi’r goedwig yr… Read more »

Chwilio Am Safle Ar Ynys Môn I Greu Mynwent Newydd

Rydym yn elusen gyda chenhadaeth i greu mwy o diroedd claddu mewn coetir. Allwch chi ein helpu i wneud hyn? Ydych chi’n berchen ar unrhyw dir ar Ynys Môn? A wyddoch chi am unrhyw leiniau bach o dir ar werth yno? (tua 2 erw) – gyda mynediad ffordd da? Rydym wedi edrych yn ofalus ar… Read more »

Boduan Canol Haf – Cylchlythyr 136 – Haf 2023

Wannwl! Mae hi wedi bod yn boeth! Yr wythnos ddiweddaf, unwaith eto, cyhoeddwyd Porthmadog (15 milltir o’r coed) fel y lle poethaf ym Mhrydain. Ond mae gennym yr ateb: mynd am dro yn y goedwig. Os ydych chi’n rhy bell o Foduan i gerdded yn ein coedwig hyfryd, ewch o hyd i un arall –… Read more »

Nadolig Llawen – Cylchlythyr 134 – Rhagfyr 2022

Mae’n amser dathlu! Croeso i’r haul sy’n dychwelyd! O ddydd Mercher ymlaen mae’r dyddiau’n mynd yn hirach! Mae’r adar wedi dechrau canu eto, mae’r dryw bach – Brenin y Gaeaf, yn ôl llên gwerin – i’w weld yn hercian i mewn ac allan o bentyrrau o foncyffion, a’r robin goch mor niferus, siriol a chyfeillgar… Read more »

Hydref yn yr Goedwig – Cylchlythyr 133 – Hydref 2022

‘Rwyf bob tro’n teimlo braidd yn drist ar Gyhydnos yr Hydref; trist y bydd y nosweithiau’n hir am chwe mis cyfan; trist nad yw’r heulwen a welwn yn dod a’r cynhesrwydd yr oeddem wedi’i fwynhau. Ond mae yna fuddion, yn enwedig yr hydref hwn, sy’n gyfnod cyffrous iawn i Coedwig Boduan.