Category: Cylchlythyr

Nadolig Llawen – Cylchlythyr 134 – Rhagfyr 2022

Mae’n amser dathlu! Croeso i’r haul sy’n dychwelyd! O ddydd Mercher ymlaen mae’r dyddiau’n mynd yn hirach! Mae’r adar wedi dechrau canu eto, mae’r dryw bach – Brenin y Gaeaf, yn ôl llên gwerin – i’w weld yn hercian i mewn ac allan o bentyrrau o foncyffion, a’r robin goch mor niferus, siriol a chyfeillgar… Read more »

Hydref yn yr Goedwig – Cylchlythyr 133 – Hydref 2022

‘Rwyf bob tro’n teimlo braidd yn drist ar Gyhydnos yr Hydref; trist y bydd y nosweithiau’n hir am chwe mis cyfan; trist nad yw’r heulwen a welwn yn dod a’r cynhesrwydd yr oeddem wedi’i fwynhau. Ond mae yna fuddion, yn enwedig yr hydref hwn, sy’n gyfnod cyffrous iawn i Coedwig Boduan.

Haf yn y Goedwig – Cylchlythyr 132 – Awst 2022

Mae hi wedi bod mor sych yn y coed yr haf hwn, mae’r ddaear fel concrit o dan yr uwchbridd tywyll cyfoethog. Dwi erioed wedi gweld y nant mor isel. Ond o leiaf mae gennym ni nant ac mae’n dal i redeg, felly mae gennym ni ddwr. Ac mae’n rhaid bod dwr yn y ddaear,… Read more »

Gwanwyn yn y Goedwig – Cylchlythyr 131 – Mawrth 2022

Roedd mis Mawrth yn fis euraidd. Heulwen euraidd – torri record, yn ol y Swyddfa Dywydd – cennin pedr euraidd, llym y llygad, dant llew, briallu – wel, mwy o lemwn nag aur ond siawns na fyddwch chi’n caniatau ychydig o drwydded farddonol?

Croeso i gylchlythr cyntaf 2022 – Cylchlythyr 130 – Ionawr 2022

Croeso i gylchlythr cyntaf 2022! Mae Ionawr bron ar ben a ‘rwyf mor hapus i weld arwyddion o’r gwanwyn o’r diwedd! Mae’n cynyddu’n raddol o hyn ymlaen: bydd dail ifanc ffres y gwyddfid yn cysylltu â dail baban y ddraenen wen a’r rhosyn, yna bydd helyg a cheirios, ac ymlaen maen’n mynd, y goedwig yn… Read more »

Calan Gaeaf yn y Coed – Cylchlythyr 128 – Hydref 2021

It seems appropriate that I should devote this newsletter to ghoulies and ghosties. Hallowe’en is next Sunday and the mosses are dripping in anticipation. Everything is damp. Yellow slime mould is running riot. Under the brambles, the red and white Amanitas are out in force, capturing the imagination.

Hydref yn y Coed – Cylchlythyr 127 – Medi 2021

It’s beautiful!  Clouds of butterflies dancing in the sunshine. On warm September days, the wood smells delicious. I struggle to describe the rich and complex aroma in a way that would be meaningful to those who are unable to visit; it’s a mixture of fruit and fungi, trees and damp earth; it reminds me of… Read more »

Y Coed yn yr Haf – Cylchlythyr 125 – Mehefin 2021

Frogs are jumping and the brambles are high. The wood is totally lush: the trees in full sail, the ferns at their most magnificent. In sunny spots, flowers are blooming as never before and the air is scented with honey suckle.

Gwanwyn yn Boduan – Cylchlythyr 124 – Mai 2021

It’s late spring and spirits are rising with the temperature. We are being freed from lockdown and the earth is producing fresh life. Day after day dawns bright the air sweet with birdsong; and while the wind can still feel chilly, there is real warmth in the sunshine.…