Category: Cylchlythyr

COVID-19: Polisi Diogelwch yng Ngwarchodfa Boduan

Er mwyn diogelu ymwelwyr ac aelodau o’n staff yn y Goedwig Dragwyddol, mae’r mesurau diogelwch canlynol yn dod i rym ar unwaith. Peidiwch ag ymweld â’r goedwig os ydych chi neu aelod o’ch teulu yn dangos unrhyw un o symptomau’r firus, neu’n teimlo’n wael. Dylai pob aelod o’ch cartref hunan-ynysu a chadw draw o’r goedwig… Read more »

Cylchlythyr 112 – Tachwedd 2019

This autumn is spectacular! Yes, the recent weather may have been dire but the colours are glorious. The beeches are particularly lovely this year, all tawny and gold. And there’s so much fruit, so many fungi, so many nuts – I’ve never known an autumn like it.

Cylchlythyr 111 – Medi 2019

Although it feels like autumn, the woodland trees are still green. I hope the storms don’t arrive for some weeks yet!