Croeso i gylchlythr cyntaf 2022 – Cylchlythyr 130 – Ionawr 2022

Croeso i gylchlythr cyntaf 2022! Mae Ionawr bron ar ben a ‘rwyf mor hapus i weld arwyddion o’r gwanwyn o’r diwedd! Mae’n cynyddu’n raddol o hyn ymlaen: bydd dail ifanc ffres y gwyddfid yn cysylltu â dail baban y ddraenen wen a’r rhosyn, yna bydd helyg a cheirios, ac ymlaen maen’n mynd, y goedwig yn troi’n wyrdd yn raddol wrth i’r dyddiau ymestyn. Mae cynffonau’r wyn cyntaf eisoes wedi ymddangos ar yr helyg a byddwn yn gweld rhagor yn fuan.

Cylchlythyr 130 - Ionawr 2022