Llety

Llety a the angladd: Gwesty Nanhoron, Ffordd Dewi Sant, Nefyn LL53 6EA.
Ffôn: 01758 720203

Gwely a Brecwast 5*: The Old Rectory, Boduan, Pwllheli LL53 6DT.
Ffôn: 01758 721519

Bwthyn hunan-arlwy: Y Lodge (Gatws Neuadd Boduan) yw’r llety agosaf i’r goedwig. 
Boduan, Pwllheli LL53 6DR. Ffôn: 01686 628200

Gwely a Brecwast, pebyll a charafanau: Rhos y Foel, Llannor yw’r gwersyll agosaf. www.rhosyfoel.co.uk

Bwyty gydag ystafelloedd: Tŷ Sioraidd a saif yn ei erddi ei hunan yw Plas Bodegroes, ger Efailnewydd, Pwllheli. www.bodegroes.co.uk

Te angladd, tafarndy a llety: Y Bryncynan yw’r tafarndy agosaf i’r goedwig, ar gylchfan Nefyn/Morfa Nefyn. Ffôn: 01758 720879
(A497) www.robinsonsbrewery.com/pubs-inns-and-hotels/find-a-pub/t-z/ybryncynan

Mae Llyn.info yn cynnig gwybodaeth am leoedd, digwyddiadau, cyfleusterau a llety yn yr ardal.
www.llyn.info