Llety

Llety a the angladd: Gwesty Nanhoron, Ffordd Dewi Sant, Nefyn LL53 6EA.   Ffôn: 01758 720203

Gwely a Brecwast 5*: The Old Rectory, Boduan, Pwllheli LL53 6DT.  Ffôn: 01758 721519

Bwthyn hunan-arlwyo: Y Lodge (i Neuadd Boduan) yw’r agosaf i’r goedwig.  Boduan, Pwllheli LL53 6DR.  Ffôn: 01686 628200

G a B, pebyll a charafanau:  Rhos y Foel, Llannor yw’r agosaf. www.bodegroes.co.uk

Bwyty gydag ystafelloedd: Tŷ Sioraidd yw Plas Bodegroes, yn ei erddi ei hunan, ger Efailnewydd, Pwllheli. www.bodegroes.co.uk

Te angladd, tafarndy a llety: Y Bryncynan, y tafarndy agosaf i’r goedwig, ar y gylchfan Nefyn/Morfa Nefyn (A497) www.robinsonsbrewery.com/pubs-inns-and-hotels/find-a-pub/t-z/ybryncynan

Llyn.info yn cynnig gwybodaeth am leoedd, digwyddiadau, cymhwysterau a llety yn yr ardal.www.llyn.info